Drones are a key part of the future of aviation and will become part of our daily lives. All players can mutually learn and exchange practical expertise to keep drone operations safe, secure and clean. 

Commissioner for Transport Violeta Bulc

Dronai - reali galimybė

Dronas (bepilotis orlaivis) – tai orlaivis be įgulos, kurį galima valdyti nuotoliniu būdu arba kurio skrydis valdomas automatiškai.

Dronų poveikis mūsų gyvenimui auga nepastebimai sparčiai: panašiai kaip interneto technologija kadaise pradėta naudoti įvairiose naujose srityse, taip ir dronai dalyvaus įvairiausių paslaugų kūrime, ypač dermėje su kitomis technologijomis.

Naujos verslo galimybės atsiveria kartu su mobilumo ir duomenų paslaugų galimybėmis, ypač miesto vietovėse, kur reikalingas saugus ir efektyvus automatizuotų bepiločių orlaivių valdymas, įgalinantis pasinaudoti naujausiais sprendimais, susijusiais su technologinėmis sritimis, pvz., dirbtinis intelektas, daiktų internetas (IOT), 5G tinklai.

Dėka nedidelių eksploatacijos kaštų (skrydžio valandos savikaina be operatoriaus kaštų, siekia apie 2-5 Eur, kai tuo tarpu sraigtasparnio – virš 600 Eur), nesudėtingo valdymo ir pritaikymo atlikti sudėtingas užduotis, palaikyti didelės raiškos vaizdus ir lengvai aprėpti sunkiai pasiekiamas vietoves, dronai naudojami vykdant plataus spektro programas.

Dronų integravimas į ūkinės ir socialinės veiklos procesus paskatins naujų sistemų ir paslaugų modelio sukūrimą. Dronų technologijų rinka - tai reali galimybė sukurti daugiau darbo vietų ir atverti ilgalaikį inovacijų bei ekonominio augimo šaltinį.

Dronų ekosistema

- Dronas (bepiločių orlaivių sistema);

- Oro erdvė, kurioje bepilotis vykdo skrydžius (pvz., kaimo vietovės, miestai);

- Dronų skrydžių valdymo sistema, kuri, agreguodama ir sintetindama gaunamus duomenis iš įvairių paslaugų teikėjų, užtikrins saugius skrydžius;

- Dronų paleidimo ir aptarnavimo antžeminės erdvės.

Būtini dalyviai pridėtinei vertei kurti

Veiksmingas

Bepiločiai orlaiviai leidžia realiu laiku stebėti vykstančius procesus, juos vertinti ir priimti sprendimus. Pavyzdžiui, jei reikia greitai įvertinti liūties padarytą žalą keliui. Vaizdai, gauti iš bepiločių orlaivių padės priimti racionaliausius sprendimus: kokia technika reikalinga, koks medžiagų ir žmogiškųjų išteklių poreikis. Vėlgi, ši informacija sutaupys laiko, energijos ir finansinių išteklių.

Naudojant bepiločius orlaivius inspektavimo darbai atliekami greičiau bei pigiau, tad ženkliai taupomos lėšos. Projektas, taupantis tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus lėšas visuomet yra prioritetinis.

Per trumpą laiką surenka didelius duomenų kiekius. Bepiločiai orlaiviai pagal užduotus parametrus gali surinkti informaciją įvairiais pjūviais, pvz., aukščiai, spalvos, konkretus taškas ir pan. Šie duomenys ženkliai pagerina svarbių projektų rezultatyvumą, tikslumą ir kokybę.

Efektyvus

Bepiločio orlaivio naudojimas teritorijos ar infrastruktūros inspektavimui gali sutaupyti daug laiko, ypač renkant duomenis apie didelius plotus ir (arba) vietoves. Naudojant bepiločius orlaivius, darbai, trunkantys kelias dienas ar net savaites, gali būti užbaigti per kelias valandas.

Ekonomiškas

Pridėtinė vertė

Didelis bepiločių orlaivių vaizdo įrangos teikiamų duomenų kiekis leidžia greitai ir tiksliai priimti sprendimus. Pavyzdžiui, aukštos kokybės bepiločių orlaivių nuotraukos yra gerokai didesnės raiškos nei dauguma internetinių žemėlapių duomenų bazių. Šie vaizdai suteikia ženklią vertę už labai mažus kaštus.

Saugus

Sunkiai pasiekiamų, pavojų sveikatai ar gyvybei keliančių darbų ir vietų apžiūra. Kadangi bepiločiai orlaiviai yra valdomi nutolusio operatoriaus, jie gali būti panaudoti rinkti duomenis apie vietas, į kurias sunku ar net neįmanoma patekti naudojant tradicinius metodus, pvz., karjerai, įgriuvos, nutrūkusius elektros linijos, avariniai pastatai ir pan.

Duomenys realiuoju laiku

Viešasis sektorius

Sparčiai vystantis technologijoms, verslas ir visuomenė tampa vis išmanesni. Tai skatina viešąjį sektorių diegti išmanius technologinius sprendimus. Siekdamos įgyvendinti darnaus vystymosi principus ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę, pažangiosios viešojo sektoriaus institucijos ieško racionalesnių būdų kaip pritaikyti ir panaudoti išmaniąsias sistemas teikiant efektyvią viešąją infrastruktūrą ir paslaugas už mažesnę kainą . Dronus galima panaudoti teikiant:

- Komunalines paslaugas, pvz., avarinės tarnybos;

- Kritinės infrastruktūros ar objektų apsaugos monitoringas;

- Transporto srautų valdymas;

-Socialinės paslaugos;

- Aplinkosauga;

- Viešasis saugumas ir kitos viešosios paslaugos .

Privatus sektorius

Komerciniais tikslais dronai plačiai pritaikomi įvairiose pramonės srityse:

- statybų ir energetikos pramonėje, pvz., inspektavimo tikslais

- pramogų ir kino pramonėje, pvz., filmavimo tikslais

- žemės ir miškų ūkiuose, pvz., pasėlių būklės stebėjimo tikslais,

- logistikos ir transporto sektoriuose, pvz., siuntų pristatymas, atsargų inventorizavimas

I’ve now worked with DroneA two times. I’ve always been impressed by their professionalism and efficiency, and they have always delivered exciting and innovative approach.

What our clients say

Hanna de Silva, Diths & Dr

- Žinios

- Patirtis

- Pažanga

- Technologijos


Esame profesionalų bendruomenė, turinti gilias profesines kompetencijas IT ir aviacijos srityse, tarptautinių ir inovacinių projektų valdyme, mokslinių rezultatų verifikavimo procesuose, naujų technologijų kūrime ir komercializavime, todėl žinome KAIP skatinanti ir sudaryti prielaidas kurti ateities technologijas panaudojant inovacinį dronų potencialą.


Sužinokite, kokias galimybes atveria inovacinis dronų potencialas veiklos rezultatams ar procesams pagerinti.