Viešajam sektoriui skirti renginiai – apie bepiločių orlaivių technologinius sprendimus viešųjų paslaugų infrastruktūros aplinkai plėtoti, pritaikymą efektyviau teikti savivaldybių paslaugas bei privačiajam sektoriui – apie verslo efektyvumo ir inovacijų iššūkius.

Naujos galimybės Lietuvai

Sausio 30 d. Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitečio posėdyje pristatytos galimybės, kurios atsiveria ryšium su naujos strategijos "Drone Strategy 2.0" įgyvendinimu.

  • Antidroninių priemonių paketas

  • Kibernetinio saugumo sritis

  • Civilinės-gynybos pramonės testavimo centrų tinklas, skirtas demonstruojamųjų dronų bandymams

  • Dronų veiklą igalinančios infrastruktūros plėtra

  • Kompetencijos centrai

ES patvirtino naują strategija "Drone Strategy 2.0"

Lapkričio 29 d. Briuselyje buvo pristatyta "Drone Strategy 2.0". Numatyta vizija: 2030 m. dronai ir jiems reikalinga ekosistema taps įprasta ES piliečių gyvenimo dalimi. Taps natūralu, kad dronais bus naudojami teikiant bendrosios pagalbos, kartografavimo, fotografavimo, inspektavimo, stebėjimo ir medicininių bei biologinių mėginių gabenimo paslaugas, o taip pat bus teikiamos keleivių transportavimo paslaugos pradžioje su pilotu, tačiau tikslas – visiškai autonominiai skrydžiai.

Tinkamai pasirinkus strategiją, iki 2030 m. dronų paslaugų rinka Europoje pasiektų 14,5 mlrd. eurų, o jos metinis augimo tempas siektų 12,3 proc., ir sukurtų 145 000 naujas darbo vietas 28 ES VN

Rugsėjo 7- 8 dienomis, Londone, ExCel parodų centras

Asociacija Dronea yra didžiausios Jungtinės Karalystės parodos dronų tema partneris

European Drone Forum 2022

Lapkričio 7-8 dienomis Asociacija Dronea dalyvavo Vokietijos dronų asociacijos UAV-DACH bei EASA organizuotame forume, kuris vyko Kiolne, Vokietijoje. Tai vienas didžiausių Europoje renginių dronų tema, kuriame dalyvavo ne tik ES valstybių atstovai, tačiau ir svečiai iš Azijos bei Amerikos žemynų .

Aviacijos gairės

Asociacija Dronea parašė skyrių apie bepiločius orlaivius į Susisiekimo ministerijos rengiamą studiją, kurio pagrindu, atlikus redakcinius pakeitimus, o vėliau Susisiekimo ministras patvirtinto studiją "Lietuvos aviacijos gairės iki 2030 m

Kreipėmės į Susisiekimo ministrą

2022 m. gegužės 31 d. raštu atkreipėme kompetentingų institucijų dėmesį, kad Aviacijos įstatyme numatytas kliūties aukštis (100 m ir aukščiau), skirtas orlaivių saugai užtikrinti, neatitinka nūdienos ir perspektyvinės situacijos poreikių, kelia rimtą pavojų įvykti avarijoms ir incidentams, tiek vykdant valstybės užduotis sraigtasparniais žemuose aukščiuose (pvz., KOP, VSAT), tiek vykdant skrydžius bepiločiais orlaiviais, tame tarpe ir naujai atsiradusiais valstybės bepiločiais orlaiviais.

Intensyviai vykstant aukštų statinių statyboms Lietuvos Respublikos teritorijoje (vėjo jėgainės, ryšio antenos ir pan.), pastebima neigiama tendencija, kad žemesni kaip 100 m statiniai tampa nebe ženklinami nei dienos nei nakties ženklais, o apie jų egzistavimą Transporto kompetencijų agentūra (TKA) neturi pačios naujausios informacijos, todėl negali numatyti, ar skrydžiui gali kilti saugos rizika. Tuo tarpu net ir patyrę BO naudotojai, ne visuomet geba tinkamai vertinti kylančias rizikas. Sudužę BO, pažeisti įrenginiai, nutrauktas elektros tiekimas – tai tik keli pavyzdžiai, atsiradę dėl BO susidūrimo su objektu dideliame aukštyje

Atkreipėme valdžios institucijų dėmesį

Kreipėmės į raktines ministerijas, atkreipdami dėmesį, kad siekiant gauti geriausią inovatyvių technologijų kokybę, turi būti žinoma kaip ir kur taikyti naujoves, žinoti stipriąsias ir silpnąsias puses, koks veiksmingumas ir kokia socialinė bei ekonominė nauda.

Turėdami tarptautinį pripažinimą, glaudžiai bendradarbiaujame su Vokietijos (UAV-DACH), Italijos (Associazione Italiana Droni), Belgijos (Belgian Drone Federation), Prancūzijos FDPC (Fédération Professionnelle du Drone Civil) asociacijomis, kurios vienija didžiausius Europos Sąjungos BO gamintojus ir paslaugų teikėjus, todėl turime visapusę prieigą prie naujausios informacijos apie pažangius BO technologinius sprendimus bei jų objektyvų vertinimą.

Asociacija "Dronea" LR Seimo nariams ir instituciniams atstovams pristatė bepiločių orlaivių perspektyvas viešajame ir privačiame sektoriuose, sprendžiant visuomenės kokybės, verslo efektyvumo ir inovacijų iššūkius.
Bepiločiai orlaiviai yra technologija, kuri jau atveria naujų paslaugų ir taikymo būdų galimybes ir perspektyvas, todel tai reali galimybė sukurti daugiau darbo vietų ir atverti ilgalaikį inovacijų bei ekonominio augimo šaltinį.

Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitečio kartu su Seimo laikinosios grupės "Skaitmeninė Lietuva" atstovais posėdis 2022 m. sausio 10 d.

„Pasisakome už konkurencingą Lietuvos bepiločių orlaivių sektoriaus plėtrą, kuri sudarytų sąlygas moksliniams tyrimams, inovacijoms, didelės pridėtinės vertės produktų kūrimui. Viešasis sektorius turi imtis lyderio vaidmens. Mes pasirūpinsime politine lyderyste. Reikia skatinti šios inovatyvios, sparčiai augančios technologijos augimą, viešinti bepiločių orlaivių panaudojimo galimybes“, – sakė pakomitečio pirmininkas Andrius Kupčinskas.

Asociacija Dronea pristatymo LR Seimo komitete vaizdo įrašas

Asociacija DroneA pakviesta nominuoti ir dalyvauti
SESAR JU Digital European Sky geriausių projektų apdovanojimo ceremonijoje

Apdovanojimai bus teikiami šiose kategorijose:

   SESAR Exploratory Research Award

   SESAR Industrial Research Award

   SESAR Demonstration Award

   SESAR ATM Sustainability

   SESAR U-space Award

Dronų eismo sauga - svarbi Europos Sąjungos visuomenės problema

Savivaldybių skaičius: 39

Dalyvių skaičius: 73

Auditorija: savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir kiti atsakingi asmenys.

SEMINARAS:

"Ką privalu žinoti apie bepiločių orlaivių keliamas rizikas ir grėsmes"

Kodėl aktualu dalyvauti seminare?

1.Savivaldybė veikia kaip atsakinga už viešąją tvarką

2. Savivaldybė veikia kaip bepiločių orlaivių naudotojas

3. Savivaldybė veikia kaip verslo skatintojas


Pranešėjai: Transporto kompetencijos agentūros, asociacijos "Dronea", Asmens duomenų apsaugos instituto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos transporto saugos administracijos atstovai pateiks teorinių ir praktinių galimų rizikų ir grėsmių pavyzdžių, aptars prevencines priemones

Taip pat dalyvauja Lietuvos karinės aviacijos administracijos, Muitinės departamento , Policijos departamento atstovai

Europos Komisijos Reglamentas 2019/947 nustatė pagrindinius bepiločių orlaivių naudojimo principus siekiant užtikrinti saugą, saugumą, privatumą ir asmens duomenų apsaugą.

Dronų eismo sauga - svarbi Europos Sąjungos visuomenės problema

2020-12-31 įsigalioję Europos Komisijos R2019/945 ir R2019/947 nustatė naujas taisykles ir reikalavimus ES bepiločių orlaivių savininkams ir pilotams

Savivaldybių skaičius: 41

Dalyvių skaičius: 76

Dalyviai: miestų ir savivaldybių vadovai ir kiti atsakingi asmenys.

SEMINARAS:

"Ką privalu žinoti miestų savivaldybių vadovams apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką"

Kodėl aktualu dalyvauti seminare?

1.Savivaldybė veikia kaip atsakinga už viešąją tvarką

2. Savivaldybė veikia kaip bepiločių orlaivių naudotojas

3. Savivaldybė veikia kaip verslo skatintojas