Viešajam sektoriui skirti renginiai – apie bepiločių orlaivių technologinius sprendimus viešųjų paslaugų infrastruktūros aplinkai plėtoti, pritaikymą efektyviau teikti savivaldybių paslaugas bei privačiajam sektoriui – apie verslo efektyvumo ir inovacijų iššūkius.

EASA U-space vebinarai

Joint European Drone Association (JEDA) viceprezidentas Vidmantas Kairys rugsėjo 7 d. buvo pakviestas padaryti pranešimą Europos Aviacijos Saugos Agentūros organizuojamuose vebinaruose U-space tematika.

Pranešimo tema "European U-space implementation", kurio turinys parengtas atsižvelgiant į JEDA narių poreikių tyrimą dėl U-space diegimo valstybėse narėse

Pranešimus taip pat skaitė oro navigacijos įmonių asociacijos CANSO, GUTMA bei Alliance for New Mobility atstovai.

Joint European Drone Association viceprezidentas daro pranešimą

SESAR pramonės tyrimų projektas EUREKA- European Key solutions for vertiports and UAM

SESAR pramonės tyrimų projekte EUREKA- European Key solutions for vertiports and UAM dalyvauja Asociacija Dronea

Oro taksi - įdomi oro judumo naujovė, tačiau, kad šios transporto priemonės pradėtų veikti, jos priklauso nuo infrastruktūros, pavyzdžiui, oro uostų ir susijusių oro eismo valdymo procedūrų. Projekto metu bus sukurtas visas atvykimo, išvykimo ir turnaround procesas vertiportuose. Siūlomuose sprendimuose bus atsižvelgta į bendrą eismo valdymą, avarinių situacijų ir sutrikimų sprendimo būdus bei tinklo srauto ir pajėgumų valdymą. Projekte bus pateiktos rekomendacijos dėl reglamentavimo ir (arba) standartizavimo ir visa informacija, kuri paspartins ir suderins UAM, VTOL operacijų ir vertiportų plėtrą visoje Europoje.

EUREKA projekte dalyvauja 35 ES įmonės. Projekto biudžetas beveik 10 mln eurų. Asociacija Dronea aktyviai dalyvauja 3 darbo paketuose iš 8.

CERTIFLIGHT Patariamoji Taryba

Asociacija Dronea dalyvavo Europos Horizonto programos finansuojamo projekto "Certiflight" gegužės mėn Neapolyje vykusiame Patariamosios tarybos posėdyje.

"Certiflight" platforma siūlo skaitmeninę paslaugą, skirtą sertifikuotoms ataskaitoms apie skrydžio trajektorijas ir Bepiločių orlaivių sistemų bei Bendrosios aviacijos orlaivių skrydžio žurnalus, ypač saugai svarbių ir komerciniu požiūriu vertingoms programoms. Ši paslauga taip pat bus įtraukta į USSP/UTM paslaugų teikėjo programinę įrangą. Be to, užfiksuoti skrydžio pėdsakai gali būti naudingi teisėsaugai teisėsaugai, pavyzdžiui, taikant sankcijas už oro erdvės pažeidimus, taip pat galimiems avarijų ar incidentų tyrimams.

Sistemos pagrindas - skaitmeninis EGNSS/IoT įrenginys, įrengtas UAS ir bendrojo naudojimo aviacijos pilotuojamuose orlaiviuose, kuriuose įrengtas OSNMA Galileo/EGNOS imtuvas, galintis užtikrinti jų buvimo vietos informacijos autentiškumą kilmės vietoje, be galimybės ją suklastoti ar padirbti. Sekimo informacija yra užšifruojama ir, kartą perduota į "Certiflight" platformą, nuolat saugoma automatikos programinė įranga į nekeičiamą privatų blokų grandinės mazgą.

Advisory Board of the Horizon Europe Project CERTIFLIGHT

European Committee of the Regions

Asociacija Dronea kartu su Europos regionų komiteto ir ESPON ETBG atstovais įtraukta į darbo grupę rengiant teritorinio poveikio vertinimo ataskaitą dėl Europos Komisijos komunikato "Dronų strategija 2.0, skirta pažangiai ir tvariai bepiločių orlaivių ekosistemai Europoje".

Ši ataskaita teikiama Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai.

Dronų technologijų horizontai: testavimo poligonai ir žinių centrai

Kauno diena publikavo straipsnį, kuriame su kolega iš Vilnius Tech dalijamės įžvalgomis apie naujų technologijų problematiką ir perspektyvas

Straipsnį skaityti čia

Dalyvių skaičius: 81

Auditorija: savivaldybės administracija, seniūnijos, ūkininkai, komunalininkai, vietos verslininkai, policijos ir priešgaisrinės tarnybos atstovai.

Pranešėjai

 • Vidas ŽVINYS, administracijos direktorius, Utenos rajono savivaldybė;

 • Vidmantas KAIRYS, pirmininkas, asociacija DRONEA;

 • Vaidotas BENDORAITIS, dronų gamintojo PARROT atstovas;

 • Alexander FRAESS-EHRFELD, CEO, AIR6 SYSTEMS, profesionalių dronų gamintojas, Austrija

 • Andrius GUZAITIS, produkto vadovas, TOP 100 dronų kompanijų sąraše esanti kompanija PIX-PRO, Lietuva;

 • Julie GARLAND ir Šarūnas NAVICKAS, Avtrain, EASA pripažinta dronu pilotų ir parko valdytojų mokymų ir konsultacijų organizacija, Airija

 • Camille GAQUIERE, produkto vadovė, MC2 Technologies, antidroninių sistemų gamintojas, Prancūzija

 • Wassim DERGUECH, COO, Future Mobility Campus of Ireland, Airija.

Naujos galimybės Lietuvai

Sausio 30 d. Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitečio posėdyje pristatytos galimybės, kurios atsiveria ryšium su naujos strategijos "Drone Strategy 2.0" įgyvendinimu.

 • Antidroninių priemonių paketas

 • Kibernetinio saugumo sritis

 • Civilinės-gynybos pramonės testavimo centrų tinklas, skirtas demonstruojamųjų dronų bandymams

 • Dronų veiklą igalinančios infrastruktūros plėtra

 • Kompetencijos centrai

ES patvirtino naują strategija "Drone Strategy 2.0"

Lapkričio 29 d. Briuselyje buvo pristatyta "Drone Strategy 2.0". Numatyta vizija: 2030 m. dronai ir jiems reikalinga ekosistema taps įprasta ES piliečių gyvenimo dalimi. Taps natūralu, kad dronais bus naudojami teikiant bendrosios pagalbos, kartografavimo, fotografavimo, inspektavimo, stebėjimo ir medicininių bei biologinių mėginių gabenimo paslaugas, o taip pat bus teikiamos keleivių transportavimo paslaugos pradžioje su pilotu, tačiau tikslas – visiškai autonominiai skrydžiai.

Tinkamai pasirinkus strategiją, iki 2030 m. dronų paslaugų rinka Europoje pasiektų 14,5 mlrd. eurų, o jos metinis augimo tempas siektų 12,3 proc., ir sukurtų 145 000 naujas darbo vietas 28 ES VN

Rugsėjo 7- 8 dienomis, Londone, ExCel parodų centras

Asociacija Dronea yra didžiausios Jungtinės Karalystės parodos dronų tema partneris

European Drone Forum 2022

Lapkričio 7-8 dienomis Asociacija Dronea dalyvavo Vokietijos dronų asociacijos UAV-DACH bei EASA organizuotame forume, kuris vyko Kiolne, Vokietijoje. Tai vienas didžiausių Europoje renginių dronų tema, kuriame dalyvavo ne tik ES valstybių atstovai, tačiau ir svečiai iš Azijos bei Amerikos žemynų .

Aviacijos gairės

Asociacija Dronea parašė skyrių apie bepiločius orlaivius į Susisiekimo ministerijos rengiamą studiją, kurio pagrindu, atlikus redakcinius pakeitimus, o vėliau Susisiekimo ministras patvirtinto studiją "Lietuvos aviacijos gairės iki 2030 m

Kreipėmės į Susisiekimo ministrą

2022 m. gegužės 31 d. raštu atkreipėme kompetentingų institucijų dėmesį, kad Aviacijos įstatyme numatytas kliūties aukštis (100 m ir aukščiau), skirtas orlaivių saugai užtikrinti, neatitinka nūdienos ir perspektyvinės situacijos poreikių, kelia rimtą pavojų įvykti avarijoms ir incidentams, tiek vykdant valstybės užduotis sraigtasparniais žemuose aukščiuose (pvz., KOP, VSAT), tiek vykdant skrydžius bepiločiais orlaiviais, tame tarpe ir naujai atsiradusiais valstybės bepiločiais orlaiviais.

Intensyviai vykstant aukštų statinių statyboms Lietuvos Respublikos teritorijoje (vėjo jėgainės, ryšio antenos ir pan.), pastebima neigiama tendencija, kad žemesni kaip 100 m statiniai tampa nebe ženklinami nei dienos nei nakties ženklais, o apie jų egzistavimą Transporto kompetencijų agentūra (TKA) neturi pačios naujausios informacijos, todėl negali numatyti, ar skrydžiui gali kilti saugos rizika. Tuo tarpu net ir patyrę BO naudotojai, ne visuomet geba tinkamai vertinti kylančias rizikas. Sudužę BO, pažeisti įrenginiai, nutrauktas elektros tiekimas – tai tik keli pavyzdžiai, atsiradę dėl BO susidūrimo su objektu dideliame aukštyje

Atkreipėme valdžios institucijų dėmesį

Kreipėmės į raktines ministerijas, atkreipdami dėmesį, kad siekiant gauti geriausią inovatyvių technologijų kokybę, turi būti žinoma kaip ir kur taikyti naujoves, žinoti stipriąsias ir silpnąsias puses, koks veiksmingumas ir kokia socialinė bei ekonominė nauda.

Turėdami tarptautinį pripažinimą, glaudžiai bendradarbiaujame su Vokietijos (UAV-DACH), Italijos (Associazione Italiana Droni), Belgijos (Belgian Drone Federation), Prancūzijos FDPC (Fédération Professionnelle du Drone Civil) asociacijomis, kurios vienija didžiausius Europos Sąjungos BO gamintojus ir paslaugų teikėjus, todėl turime visapusę prieigą prie naujausios informacijos apie pažangius BO technologinius sprendimus bei jų objektyvų vertinimą.

Asociacija "Dronea" LR Seimo nariams ir instituciniams atstovams pristatė bepiločių orlaivių perspektyvas viešajame ir privačiame sektoriuose, sprendžiant visuomenės kokybės, verslo efektyvumo ir inovacijų iššūkius.
Bepiločiai orlaiviai yra technologija, kuri jau atveria naujų paslaugų ir taikymo būdų galimybes ir perspektyvas, todel tai reali galimybė sukurti daugiau darbo vietų ir atverti ilgalaikį inovacijų bei ekonominio augimo šaltinį.

Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitečio kartu su Seimo laikinosios grupės "Skaitmeninė Lietuva" atstovais posėdis 2022 m. sausio 10 d.

„Pasisakome už konkurencingą Lietuvos bepiločių orlaivių sektoriaus plėtrą, kuri sudarytų sąlygas moksliniams tyrimams, inovacijoms, didelės pridėtinės vertės produktų kūrimui. Viešasis sektorius turi imtis lyderio vaidmens. Mes pasirūpinsime politine lyderyste. Reikia skatinti šios inovatyvios, sparčiai augančios technologijos augimą, viešinti bepiločių orlaivių panaudojimo galimybes“, – sakė pakomitečio pirmininkas Andrius Kupčinskas.

Asociacija Dronea pristatymo LR Seimo komitete vaizdo įrašas

Asociacija DroneA pakviesta nominuoti ir dalyvauti
SESAR JU Digital European Sky geriausių projektų apdovanojimo ceremonijoje

Apdovanojimai bus teikiami šiose kategorijose:

   SESAR Exploratory Research Award

   SESAR Industrial Research Award

   SESAR Demonstration Award

   SESAR ATM Sustainability

   SESAR U-space Award

Dronų eismo sauga - svarbi Europos Sąjungos visuomenės problema

Savivaldybių skaičius: 39

Dalyvių skaičius: 73

Auditorija: savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir kiti atsakingi asmenys.

SEMINARAS:

"Ką privalu žinoti apie bepiločių orlaivių keliamas rizikas ir grėsmes"

Kodėl aktualu dalyvauti seminare?

1.Savivaldybė veikia kaip atsakinga už viešąją tvarką

2. Savivaldybė veikia kaip bepiločių orlaivių naudotojas

3. Savivaldybė veikia kaip verslo skatintojas


Pranešėjai: Transporto kompetencijos agentūros, asociacijos "Dronea", Asmens duomenų apsaugos instituto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos transporto saugos administracijos atstovai pateiks teorinių ir praktinių galimų rizikų ir grėsmių pavyzdžių, aptars prevencines priemones

Taip pat dalyvauja Lietuvos karinės aviacijos administracijos, Muitinės departamento , Policijos departamento atstovai

Europos Komisijos Reglamentas 2019/947 nustatė pagrindinius bepiločių orlaivių naudojimo principus siekiant užtikrinti saugą, saugumą, privatumą ir asmens duomenų apsaugą.

Dronų eismo sauga - svarbi Europos Sąjungos visuomenės problema

2020-12-31 įsigalioję Europos Komisijos R2019/945 ir R2019/947 nustatė naujas taisykles ir reikalavimus ES bepiločių orlaivių savininkams ir pilotams

Savivaldybių skaičius: 41

Dalyvių skaičius: 76

Dalyviai: miestų ir savivaldybių vadovai ir kiti atsakingi asmenys.

SEMINARAS:

"Ką privalu žinoti miestų savivaldybių vadovams apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką"

Kodėl aktualu dalyvauti seminare?

1.Savivaldybė veikia kaip atsakinga už viešąją tvarką

2. Savivaldybė veikia kaip bepiločių orlaivių naudotojas

3. Savivaldybė veikia kaip verslo skatintojas